АНД 3695/2019 - Решение - 18-07-2019

Решение по Наказателно дело 3695/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1363                         18.07.2019 г.                                       гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    ХХІІ наказателен състав

На осемнадесети юли                                     две хиляди и деветнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Магдалена Койчева

Прокурор: Светла Николова

 

след като разгледа докладваното от съдията

АН дело № 3695 по описа за 2019 година         

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемата А.М.К. – родена на ***г***, б., българска гражданка, неомъжена/във фактичсеко съжителство/, без образование, неосъждана, неработеща, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 05.06.2019г. в гр.Пловдив, е причинила лека телесна повреда изразяваща се в оток и охлузване в лява слепоочна област и кръвонасядане в поясната област, което е причинило болка и страдание без разстройство на здравето на медицински специалист -* М.И.К.Е. /назначена на длъжност „***" в ДКЦ „Изток" ЕООД гр.Пловдив /по повод изпълнението на службата й/ - престъпление по чл.131, ал.2, т.4, вр. чл.130, ал.2 от НК.

На основание чл.378, ал.4, т.1 , вр. чл.375 от НПК, вр. чл.78А, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемата А.М.К. от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемата А.М.К. да заплати направените по делото разноски в размер на 201.60 лева в полза на Държавата по сметка на ОД МВР гр. Пловдив.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Пловдивски окръжен съд по реда на глава ХХІ НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала!

М.К.