АНД 3569/2019 - Решение - 26-06-2019

Решение по Наказателно дело 3569/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

1222                                       26.06.2019 г.                           гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                 V наказателен състав

На двадесет и шести юни                        две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ БОЕВА

        

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор   ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията АНД № 3569 по описа за 2019 г.

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.Д.Д., роден на *** ***, ***, български гражданин, средно образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2016 г. в гр. Пловдив, е причинил другиму – на С.Х.М., ЕГН ********** от гр. *** по непредпазливост средна телесна повреда,  изразяваща се в открито счупване на тялото /диафиза/ на левия голям пищял – фрактура тибие син. аперта; конквасацио р. крурис син. – размачкване на меките тъкани на лявата подбедрица; счупване на лявата петна кост; състояние след свободна кожна пластика на меките тъкани на лявата подбедрица, довели до трайно затрудняване на движенията на левия долен крайник;   нарушена проводимост на нервите на лявата подбедрица, довела до постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота;  значимо загрозяване на външния вид на левия крак, довело до обезобразяване на други части на тялото,  поради което и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 133 вр. с чл. 129, ал. 2 вр. с ал. 1  вр. чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  и  му  НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на  1600 /хиляда и шестстотин/ лева.

 ОСЪЖДА  на основание чл. 189 ал. 3 от НПК обвиняемия А.Д.Д. да заплати направените на досъдебното производство разноски в размер на  1372,20  лева по сметка на ОД на МВР – Пловдив в полза на Държавата.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС