АНД 3204/2019 - Решение - 19-06-2019

Решение по Наказателно дело 3204/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е  1192

 

Номер                          19.06.2019 г.                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХ наказателен състав

На деветнадесети юни                               две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

 

СЕКРЕТАР: Невена Назарева

ПРОКУРОР: КРЕМЕНА РОГЛЕКОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 3204 по описа 2019 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА  обвиняемия И.М.И. – роден на *** год. в гр. З., б., б.г., със *** образование, неработещ, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.11.2018 г., в гр.Пловдив, не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие, а именно заповед за незабавна защита издадена на 02.11.2018г. от Районен съд гр. Пловдив - IX граждански състав по гражданско дело №17235/2018 по описа на Районен съд гр. Пловдив, връчена му лично на 14.11.2018г. - която заповед е издадена в полза на М. Н. Т. с ЕГН ********** - престъпление по чл. 296 ал.1 от НК.

 На основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК във вр. с чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия И.М.И. с ЕГН ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

Вярно с оригинала!  

секретар: Н.Н.