АНД 3101/2019 - Решение - 01-07-2019

Решение по Наказателно дело 3101/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 1251

       01.07.2019 година

 град ПЛОВДИВ  

 

 

 

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ХХІV наказателен състав

На първи юли,                                       две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

                  

СЕКРЕТАР: Станка Деведжиева

ПРОКУРОР: Светла Николова

като разгледа докладвано от съдията

АНД № 3101 по описа за 2019 година

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия И.П.М. - роден на *** ***, *****, б.г., с висше образование, неработещ, неженен, неосъждан, адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода от 09.10.2014 год. до 02.11.2015 година, в град Велико Търново, град Враца и град София, при условията на продължавано престъпление - с три деяния, които осъществяват поотделно един и същ състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, съставил неистински частни документи- декларации по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, и ги употребил за да докаже, че съществуват отразените в тях обстоятелства, както следва:

На 09.10.2014г. в гр. Пловдив е съставил неистински частен документ -декларация за предоставяне на информация по нарушение във връзка с разпоредбите на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, като положил подписа си в графа «Декларатор» от името на Д. К. М.  и на 15.10.2014г. я употребил - изпратил я сектор «Пътна полиция при ОД МВР Велико Търново където била заведена с peг. № 127500-1002/15.10.2014г за да докаже, че на 08.07.2014 година моторно превозно средство лек автомобил марка «Опел» модел «Астра» с peг. № *****е било във владение на И. Д. А..

На 25.09.2015г. в гр. Пловдив е съставил неистински частен документ -декларация за предоставяне на информация по нарушение във връзка с разпоредбите на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, като положил подписа си в графа «Декларатор» от името на Д. К. М.  и на 28.09.2015г. я употребил - изпратил я сектор «Пътна полиция при ОД МВР «Враца», където била заведена     с peг. № 967000-14309/28.09.2015г за да докаже, че на 31.07.2015година моторно превозно средство лек автомобил марка «БМВ» модел «3181» с peг. № *****е било във владение на И. Д. А..

На 26.10.2015г. в гр. Пловдив е съставил неистински частен документ -декларация за предоставяне на информация по нарушение във връзка с разпоредбите на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, като положил подписа си в графа «Декларатор» от името на Д. К. М.  и на 02.11.2015г. я употребил - изпратил я сектор «Пътна полиция при ОД МВР «София», където била заведена с peг. № 120400-12296/02.11.2015 г. за да докаже, че на 18.08.2015 година моторно превозно средство лек автомобил марка «БМВ» модел «3181» с peг. № *****е било във владение на И. Д. А., за което и на основание чл. 309, ал. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 от НК вр. чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ПРИЗНАВА обвиняемия П.И.М. род. на *** год., в ************, *****, б.г., женен, неосъждан, адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това на 26.04.2016г. в гр. Велико Търново, обл. Велико Търново, в сградата на Сектор «Пътна Полиция» - при ОД МВР Велико Търново, е потвърдил неистина в писмена декларация, която по силата на закон - чл. 189, ал. 5 от ЗДвП се дава пред орган на властта - длъжностно лице в ОД МВР Велико Търново за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, а именно че на 27.03.2016 год. година моторно превозно средство лек автомобил марка «Опел» модел «Корса» с peг. № *****е било във владение на И. Д. А., а всъщност автомобила не е бил във владение на И. Д. А., за което и на основание чл. 313, ал. 1, вр. чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

                                     

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

С. Д.