АНД 3092/2019 - Решение - 14-06-2019

Решение по Наказателно дело 3092/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

Номер   1150                               14.06.2019г.                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХV наказателен състав

На Четиринадесети юни                                                              2019 година

В публично заседание в следния състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ДИМИТЪР ПЕХЛИВАНОВ

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 3092 по описа 2019 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Р.К.З. – роден на ***г***, …, български гражданин, неосъждан, с начално образование, неженен, безработен, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.05.2019г. в град Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 19-0438-000039/25.02.2019г., издадено от Началник Трето РУ при ОДМВР Пловдив, връчено на 28.02.2019г. и влязло в законна сила на 08.03.2019г., е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Сеат“, модел „Инка“ с Рег. № …, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК, като на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 343в ал. 2 вр. чл. 78А ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 – дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:          /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.