АНД 3091/2019 - Решение - 11-06-2019

Решение по Наказателно дело 3091/2019г.

РЕШЕНИЕ

N 1119                          11.06.2019 година                    Гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ХІV наказателен състав

На единадесети юни                          две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                       

Секретар: Катя Чокоевска  

Прокурор: Мирослав Йосифов

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД 3091 по описа на 2019 година

 

Р  Е  Ш  И

 

          ПРИЗНАВА обвиняемия П.С.Н., роден на *** ***, обл. П., ул. „****“ № *, б., български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2019 г. в гр. Пловдив, в условията на домашно насилие, е причинил другимо – М. В. Т., ЕГН: **********, лека телесна повреда, изразяваща се в травматичен оток по кожата на долна челюст, кръвонасядане по шията, охлузване и кръвонасядане по гръдния кош, довело до болка и страдание без  разстройство на здравето, поради което и на основание чл. 131, ал.1, т.5а,  вр. с чл. 130, ал.2 от НК, вр. с чл. 78А от НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия П.С.Н. да заплати по сметка на ОД на МВР - Пловдив сумата от 50,40 /петдесет лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес, по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретр: К.Ч.