АНД 2105/2019 - Решение - 31-05-2019

Решение по Наказателно дело 2105/2019г.

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 1047                                  31.05.2019 г.                                гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ХІ наказателен състав

На тридесет и първи май                         две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН БЕКЯРОВ

 

Секретар: Анелия Деведжиева

Прокурор: Веселина Николова

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 2105 по описа за 2019 г.

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия И.С.П. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, б., български гражданин, с основно образование, неженен, работещ, осъждан /реабилитиран/, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2019 г. в гр. Стамболийски, обл. Пловдив, не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие – Заповед за незабавна защита от 25.02.2019 г. по гражданско дело № 3171/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, IX граждански състав, издадена на Л.И.П., ЕГН **********, адрес: ***, поради което и на основание  чл. 296, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.

          

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

         Вярно с оригинала.

         А. Д.