АНД 1790/2019 - Решение - 30-05-2019

Решение по Наказателно дело 1790/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1024                                      30.05.2019 г.                           гр. Пловдив

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                 V наказателен състав

На тридесети май                                    две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ БОЕВА

        

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор   БРИГИТА БАЙРЯКОВА

като разгледа докладваното от съдията АНД № 1790 по описа за 2019 г.

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемата П.И.К., родена на *** ***, живуща ***, ***, български гражданин, със средно образование, омъжена, неосъждана, ЕГН: **********, за ВИНОВНА в това, че  на 27.01.2018 г. в гр. Пловдив, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Астра“ с рег № ***, е нарушила правилата за движение, а именно чл. 40 ал. 1 от ЗДвП; чл. 40 ал. 2 от ЗДвП; чл. 116 от ЗДвП и по непредпазливост  е причинила средна телесна повреда  на Р.И.К., ЕГН **********, изразяваща се в счупване на дясната раменна кост /хумерус/, в горната й част, довела до трайно затрудняване на движението  на десния горен крайник,  поради което и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 343, ал. 1, б. „б“, пр. ІІ, вр. чл. 342, ал. 1,  вр. чл. 78а, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  и  й  НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на  1000 /хиляда/ лева.

 ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК обвиняемата П.И.К. да заплати направените на досъдебното производство в размер на  527,68 лв по сметка на ОД на МВР – Пловдив в полза на бюджета на Държавата, както и  направените в съдебното производство разноски в размер на 90 лв. по сметка на ПРС в полза на бюджета на ВСС.

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС