АНД 1258/2019 - Решение - 07-05-2019

Решение по Наказателно дело 1258/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 877                                    07.05.2019 г.                                гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ХІ наказателен състав

На седми май                                           две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН БЕКЯРОВ

 

Секретар: Анелия Деведжиева

Прокурор: Марина Илиева

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 1258 по описа за 2019 г.

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.М.А. – роден на *** ***, ****, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.02.2019 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – бяло на цвят прахообразно вещество с нето тегло 0,41 грама, съдържащо 15,7 тегловни % амфетамин, на стойност 12,30 лева (дванадесет лева и тридесет стотинки), при единична цена за грам 30 лева, съгласно Приложение № 2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1, вр. чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.

         На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия М.М.А. да заплати по сметка на ОДМВР гр. Пловдив сумата от 95 лева, представляваща направени по досъдебното производство разноски.

         ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство по делото – остатъка след изследването в размер на 0,36 грама високорисково наркотично вещество – бяло на цвят прахообразно вещество, съдържащо 15,7 тегловни % амфетамин, намиращо се на съхранение в ЦМУ, отдел МРР-НОП след влизане в сила на решението ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на държавата и ДА СЕ УНИЩОЖИ.

 

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив по реда на глава ХХІ от НПК. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

         Вярно с оригинала.

         А. Д.