АНД 7381/2018 - Решение - 10-06-2019

Решение по Наказателно дело 7381/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1106                         10.06.2019г.                                 Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  VІІ наказателен състав

На десети юни                                                две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

Секретар: Милена Георгиева

Прокурор: Мая Христева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 7381 по описа за 2018 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.Й.Н. - роден на ***г***, ****, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работещ, живущ ***, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.09.2017г. в гр. Пловдив, в качеството на длъжностно лице - „****" в „Савас 2017" ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 20453690, е присвоил чужди пари в размер на 360,00 лв., собственост на „Савас 2017" ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 20453690, връчени му в това качество да ги пази, като присвояването е маловажен случай - престъпление по чл.204, б.„а", вр. чл.201 от НК, като на основание чл.78а, ал.5, вр. с ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА  в размер на ТРИСТА ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:      

Вярно с оригинала!

МГ