АНД 5345/2018 - Мотиви - 20-08-2018

Мотиви по Наказателно дело 5345/2018г.

МОТИВИ

по АНД № 5345/18г. ПРС, ХІVн.с.

Производството е по реда на чл.4 и следващите от УБДХ.

          Делото е образувано по акт за констатиране на дребно хулиганство против Л.Г.К., с ЕГН ********** за това че на 18.08.2018г. в гр. Пловдив, е извършил непристойна проява, изразила се в оскърбително отношение към служители на МВР, с които си действия същият е нарушил обществения ред и спокойствие.

          Прокуратурата не изпраща представител и не взема становище по делото.

          Нарушителят К. дава обяснения като намират, че не е извършили непристойна проява. Все пак пледира за минимална глоба.

          Съдът след като прецени събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установено следното:

          Нарушителят Л.Г.К. е роден на ***г***. Той е б., български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

          До преди два месеца К. бил във Великобритания на работа. Тъй като му изтичал срока на личната карта се завърнал в Р България, за да си извади нови документи. На 18.08.2018г. той посетил стадиона в гр.Пловдив в кв.Коматево, където слведвало да се проведе футболна среща между отборите на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Локомотив Пловдив. За да бъде допуснат на стадиона обаче нар.К. следвало да представи лична карта. Полицейските служители Е. Д. и К. К. му обяснили, че по закон не може да го допуснат без лична карта на стадиона. Последното афектирало К., който твърдял, че в Англия не му искат документ, за да бъде допуснат до спортно съоръжение. Въпреки това се отдръпнал, но не след дълго отново поискал да влезе на стадиона. Отново полицейските служители не го допуснали, при което нар.К. започнал да ги нарича, „******”, „******” и др. Това било възприето и от пол.В. А. Т. За тези действия нар.К. бил задържан от органите на МВР, а в последствие му бил съставен АУАН по УБДХ с №14/18.08.2018г.

          Горната фактическа обстановка Съдът намира за категорично установена от обясненията на лицата В. А. Т., Е. Н. Д. и К. К. К., както и частично от обясненията на нар.К.. Същият сочи, че не е настоявал да влиза без лична карта на стадиона и категорично отрича да е използвал обидни епитети към органите на реда. Последното обаче противоречи на обясненията на първата група лица, а и на здравата логика. Ако не е имало подобен конфликт, то К. не бил задържан. Ето защо в тази част обясненията на нарушителя съдът отдава на израз на защитна позиция, която обаче се опровергава от другите възприели случая лица.

          При тази категорично установена фактическа обстановка Съдът приема, че Л.К. действително еосъществил състава на нарушението по чл. 1, ал.2 от УБДХ – дребно хулиганство, като е извършил непристойна проява, изразила се в отправяне на обидни думи и оскърбително отношение към служители на МВР, с които си действия е нарушил обществения ред и спокойствие. От друга страна не е налице престъпление по чл.325 НК, тъй като проявата е била краткотрайна, а и се е ограничила до вербална агресия без някакви материални щети или физическа саморазправа с други лица. Ето защо следва да бъде санкционирана по реда на УБДХ, който предвижда глоба или задържане в структурно звено на МВР. С оглед липсата на други вредни последици, то съдът намира, че следва да се наложи наказание Глоба на дееца. Предвид факта, че К. понастоящем е безработен, то същата следва да е на минимума предвиден в закона – 100лева. Така тя е съобразена и с имотното му състояние – безработен.

 

          По изложените мотиви Съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.