АНД 5003/2018 - Решение - 02-08-2018

Решение по Наказателно дело 5003/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1388                         02.08.2018 г.                           гр. ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         XVІ  наказателен състав

На втори август                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

 

Секретар: Станка Деведжиева

след като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

АНД № 5003 по описа за 2018 г.

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА Д.К.К., роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2018г. около 22:00ч в гр. Пловдив на ул. Борис Шивачев №2 при извършване на полицейска проверка нарекъл полицейските служители М. Щ. и Я. П. „смешници в униформи, палячовци, вие сте позор за Полицията“, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, за което на основание чл. 1, ал. 1, т. 2 от УБДХ му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 24 часов срок от обявяването му пред ПОС.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

С. Д.