АНД 4807/2018 - Мотиви - 21-08-2018

Мотиви по Наказателно дело 4807/2018г.

МОТИВИ

към Решение1471 от 17.08.2018 г., постановено по АНД № 4807/2018 г. по описа на ПРС, XXVI н.с

         Производството е по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

         С Постановление на РП – гр. Пловдив е било внесено предложение обвиняемият Х.Г.Г. с ЕГН: ********** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание по реда на чл. 78а НК, за това, че на  20.01.2018 г. в с. Граф Игнатиево, област Пловдив, при условията на посредствено извършителство - чрез Х. А.Д.ЕГН **********, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил с марка „Рено Канго" с номер на рама: *************, си е служил с табели с регистрационен номер *****, издадени за друго моторно превозно средство - лек автомобил с марка „Рено Канго" с номер нарама ************* - престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК.

          В провелото се съдебно заседание прокурорът поддържа внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия, доколкото извършеното от него се установявало от събраните по делото доказателства. Намира, че са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност на Х.Г., поради което предлага да му бъде наложено наказание ,,глоба‘‘ в размер от 1000 лева.

          Обвиняемият Х.Г. редовно уведомен за насроченото съдебно заседание не се яви и не депозира становище по съществото на спора.

          От фактическа страна се установява следното:

Х.Г.Г. е роден на *** г. в гр. А., ******, български гражданин, със средно образование, женен, работещ, неосъждан, ЕГН **********.

Обвиняемият Х.Г. развивал търговска дейност чрез дружеството „Г. 2002" ЕООД с ЕИК 115762057. Във въпросното дружество на трудов договор работел свид. Х. Д., който заемал длъжността „**********".

На 30.07.2014 г. обв. Г. закупил като физическо лице от В. К. и Р. К. лек автомобил „Рено Канго" с номер на рама *********** и с peг. № ********, зелен на цвят, за което бил сключен договор за покупко-продажба на моторно превозно средство с нотариална заверка на подписите с peг. № 528/30.07.2017 г. по описа на нотариус С. Б. с per. № 356 от регистъра на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд-Мадан. Х.Г. използвал въпросния автомобил в търговската дейност на „Г. 2002" ЕООД, както и автомобил с марка „Рено Канго" с номер на рама ************, с peг. № *****, жълт на цвят, собственост на „Братя Г.-прес" ЕООД с ЕИК 115117149.

На 05.12.2016 г. свид. Х. Д. управлявал лекия автомобил „Рено Канго" с номер на рама ********** и с peг. № **********, зелен на цвят с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, за което бил съставен АУАН 854779/05.12.2016 г. Вследствие на това въпросният автомобил бил спрян от движение на основание чл. 171 т. 2 б. „и" от ЗДвП със ЗППАМ № 16-1030-002246/05.12.2016 г. За така извършеното престъпление по чл. 3436 ал. 1 от НК Х. Д. бил признат за виновен по НОХД № 7921/2016 г. на ПРС.

Междувременно върху автомобилът с марка „Рено Канго" с номер на рама ************, с peг. № *****, жълт на цвят, собственост на „Братя Г.-прес" ЕООД с ЕИК 115117149 бил наложен запор от частен съдебен изпълнител.

Въпреки че автомобилът „Рено Канго" с номер на рама *********** и с peг. № *********, зелен на цвят бил спрян от движение обв. Х.Г. решил да го използва за търговската си дейност като за целта демонтирал регистрационните табели с № ***** от автомобила с марка „Рено Канго" с номер на рама *************, жълт на цвят и ги монтирал на автомобила „Рено Канго" с номер на рама ************.

На 20.01.2018 г. свид. Х. Д. бил на работа в „Г. 2002" ЕООД и трябвало да разнася преса със служебен автомобил, който обаче се оказало, че бил повреден, за което Д. уведомил по телефона обв. Г., който от своя страна разпоредил на Д. да ползва за смяната си зеленият автомобил „Рено Канго" с номер на рама *********, на който били монтирани регистрационните табели с номера *****, които били издадени за автомобила с марка „Рено Канго" с номер на рама **********, жълт на цвят. Преди това обв. Г. бил уверил свид. Д., че е извършил нова регистрация на автомобила номера „Рено Канго" с номер на рама ********, зелен на цвят и същият е напълно редовен. В жабката на автомобила обв. Г. бил оставил документите за автомобила „Рено Канго" с номер на рама ***********, жълт на цвят, с peг. № *****.

На същата дата - 20.01.2018 г., около 4.50 часа, полицейските служители свид. Т. Г. - полицейски служител при РУ-Труд, и свид. К. С. - полицейски служител при ЗЖУ гр. Пловдив, в с. Граф Игнатиев, на ул. „Карловска" спрели за проверка лекия автомобил „Рено Канго" с номер на рама ***************, зелен на цвят, с поставени регистрационни табели с номера *****, управляван от свид. Х. Д. Полицейските служители проверили документите на автомобила и им направило впечатление, че в тях той фигурира с жълт цвят, а в действителност бил със зелен такъв. Това подтикнало свид. Г. и С. да направят проверка на номера на рамата на спрения за проверка автомобил и установили, че той с друг номер на рама, от този в документите, представени им от свид. Д., а именно ************, по който номер установили, че автомобилът се води собственост на Р. К. и В. К. и че същият е бил спрян от движение на 15.12.2016 г.

В тази връзка било образувано досъдебно производство, в хода на което на 20.01.2018 г. бил проведен оглед на местопроизшествие с обект лекия автомобил „Рено Канго" с номер на рама ******, зелен на цвят, с поставени регистрационни табели с номера *****, чрез който се иззели като веществени доказателства два броя регистрационни табели с номера ***** и се направили фотоснимки.

         Описаната в постановлението фактическа обстановка се възприема изцяло от настоящия съдебен състав, доколкото същата се явява съответна на събрания по делото доказателствен материал: Протоколи за разпити на свидетели и обвиняем, Протокол за оглед на местопроизшествие и приложен към него Албум за посетено местопроизшествие, Справка в централна база – КАТ за нарушител/водач, Справка съдимост, Характеристична справка, които съдът кредитира изцяло като обективни, логични и неопровергани от целокупния доказателствен материал. Същите се подкрепят и от обясненията на обвиняемия Г., който по време на разпита си досъдебното производство дава подробни обяснения и признава вината си.

          От справката за съдимост се установява, че обвиняемият е неосъждан.

          От протокола за оглед се установява посоченото в него, както и къде е бил разположен номерът на рамата.

          От копие от Договор за покупко-продажба се установява, че обвиняемият е закупил от В. К. и Р. К. процесния лек автомобил.

          От справка за Централна база КАТ се установява, че регистрационни табели ***** са били издадени за друго МПС, което не е процесното.

          От представената характеристична справка се установява, че обвиняемият е с добри характеристични данни.

Настоящият съдебен състав намира, че съвкупният доказателствен материал е в пълно съответствие с направените самопризнания от обвиняемия Симеонов, поради което в конкретния случай не се налага самостоятелното обсъждане на доказателствата по делото, доколкото липсва спор както по фактите, изложени в обстоятелствената част на постановлението на РП за освобождаване от наказателна отговорност, които включват всички съставомерни признаци на инкриминираното деяние, така и по правната страна на деянието.

         От правна страна:

         При така установената по несъмнен начин и неоспорена фактическа обстановка, Съдът приема от правна страна, че с деянието си обвиняемият Х.Г.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 345, ал. 1, а именно: на  20.01.2018 г. в с. Граф Игнатиево, област Пловдив, при условията на посредствено извършителство - чрез Х. А.Д.ЕГН **********, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил с маркаРено Канго" с номер на рама: *******, си е служил с табели с регистрационен номер *****, издадени за друго моторно превозно средство - лек автомобил с маркаРено Канго" с номер на рама VF1FC0DAF21121887.

         По делото се установи, че на посочените по-горе дата и място, обв. Г. при условията на посредствено извършителство, чрез лице което не носи наказателна отговорност, поради липса на умисъл – Х. Д., при управление на моторно превозно средство - лек автомобил с марка „Рено Канго" с номер на рама: ********, си е служил с табели с регистрационен номер *****, издадени за друго моторно превозно средство - лек автомобил с марка „Рено Канго" с номер на рама*******.

Последното обстоятелство се установява както от показанията на разпитаните като свидетели полицейски служители, извършили процесната проверка и констатирали нарушението, обясненията на обвиняемия и свидетелят Д., така и от извършената в последствие Справка от АИС-КАТ за обстоятелството, че тези регистрационни табели са били издадени за друго МПС, като по същество това не се оспорва от обвиняемия, който в своите обяснения не оспорва посоченото обстоятелство, дори напротивпризнава извършването му, посочва причините за извърпшването му и изразява съжаление за извършеното.

Ето защо, Съдът намира, че от събраните по делото доказателстваписмени и гласни, в конкретния случай се установява по несъмнен начин извършването на обективните признаци от състава на престъплението.

            От субективна страна, обвиняемият Х.Г., е действал с пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2, хипотеза 1-ва от НК, тъй като същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните последици и е искал настъпването им. Обвиняемият е съзнавал, че посредством друго лице си е служил с регистрационни табели издадени за друго МПС, съзнавал е, че това деяние е запретено от закона. Въпреки това и осъзнавайки запретеността на предприетото от него поведение, същият е разпоредил на свидетеля Д. да приведе в движение описаното по-горе МПС, като пряко е целял и е искал именно това.

         По изложените съображения съдът прие за доказано, че обвиняемият  Х.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 345, ал. 1 НК, поради което го призна за виновен в извършването на това деяние.

По въпроса за приложението на чл. 78а от НК:

Видно от приложената по делото справка за съдимост обвиняемият Х.Г.Г. не е осъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а НК. С оглед на изложените фактически и правни изводи са налице материалноправните предпоставки обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 345, ал. 1 НК, като му бъде наложено административно наказаниеглобапо реда на чл. 78а НК.

Обвиняемият е пълнолетно лице, не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК, престъплението е извършено умишлено и за него НК предвижда наказание лишаване от свобода до една година или с глоба от 500 до 1000 лева, като не са налице отрицателните предпоставки на чл. 78а, ал. 7 НК и от престъплението, което е формално, т. нар.на просто извършване”, не са причинени съставомерни  имуществени вреди.

Разпоредбата на чл. 78а, ал.1 НК предвижда административно наказание глоба в размер от 1000 до 5000 лева.

При индивидуализирането на административното наказаниеглобасъдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства за обвиняемия  ниската степен на обществена опасност на личността му, предвид чистото съдебно минало, липсата на криминална регистрация и обстоятелството, че е направил изначални самопризнания и е съдействал за разкриване на обективната истина. Не се отчетгоха отегчаващи вината обстоятелства. Поради това и като отчете степента на обществена опасност на деянието, настоящият състав счете, че е справедливо размерът на наложената му глоба да бъде определена при изключителен превес на смекчаващите вината обстоятелства в минималния предвиден в закона размер от 1000 лева, който е съобразен с обстоятелството, че понастоящем обвиняемият е безработен.

Ето защо, Съдът определи и наложи на обвиняемия административно наказаниеглоба” в размер на  ХИЛЯДА ЛЕВА, като прие, че именно така определеният размер на глобата, се явява справедлив и в най-голяма степен ще допринесе за постигане целите на наказанието.

По веществените доказателства:

Веществените доказателства - 2 бр. регистрационни табели с № *****, на съхранение при Домакина на РУ на МВР – с. Труд, беше постановено да се върнат на Сектор „Пътна полиция“.

С оглед признаването на обвиняемия за виновен, същият беше осъден да заплати в полза на ОДМВР гр. Пловдив сумата в размер от 120,20 лева, представляваща разноски по делото.

По изложените мотиви Съдът постанови решението си.

                                                                      

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.