АНД 4787/2018 - Решение - 16-08-2018

Решение по Наказателно дело 4787/2018г.

   Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1462                         16.08.2018г.                   гр. ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА:

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД    ХVІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На шестнадесети август   две хиляди и осемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Елка Каранинова

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 4787 по описа за 2018 г.

 

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА обвиняемия П.А.П. - роден на *** ***, б., български гражданин, с основно образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2018 год. на път PDV 2055, километър 3+400, с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление с Наказателно постановление № 18-1030-001318/2018 год., издадено от Началник сектор „Пътна полиция" при ОД МВР - Пловдив, връчено на 27.05.2018 год. и влязло в законна сила на 04.06.2018 год., е извършил такова деяние - управлявал е моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ", модел „320" с peг.*** без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, и на основание чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС-Пловдив.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ