АНД 2087/2018 - Решение - 01-04-2018

Решение по Наказателно дело 2087/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 581                            01.04.2018 г.                        гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О    Н  А    Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           ХІV  наказателен състав

На първи април                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

 

секретар КАТЯ ЧОКОЕВСКА

след като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

АНД № 2087 по описа за 2018 г.

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Д.И.С., роден на ***г***, б., български гражданин, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** на основание чл. 1, ал. 1, т.2 от УБДХ, административно наказание ГЛОБА в размер на 150 /сто и петдесет/ лева затова, че на 01.04.2018г. в с. Куртово конаре, обл. Пловдив, в кафе – аперитив „ВИП КЛУБ ДЕНС“ е извършил непристойна проява, изразила се в отправяне на обидни думи към граждани и оскърбително отношение към служители на МВР, с които си действия същият е нарушил обществения ред и спокойствие.

НАЛАГА на Н.Д.С., роден на ***г***, б., български гражданин, с основно образование, учащ в **** „*******“ гр. П., неженен, неосъждан, ЕГН ********** на основание чл. 1, ал. 1, т.2 от УБДХ, административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева затова, че на 01.04.2018г. в с. Куртово конаре, обл. Пловдив, в кафе – аперитив „ВИП КЛУБ ДЕНС“ е извършил непристойна проява, изразила се в отправяне на обидни думи към граждани и оскърбително отношение към служители на МВР, с които си действия същият е нарушил обществения ред и спокойствие.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 24 часов срок от обявяването му пред ПОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.