АНД 1013/2018 - Решение - 26-03-2018

Решение по Наказателно дело 1013/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   540                     26.03.2018                       Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски  Районен  съд                                                  ІV наказателен състав

На  двадесет и шести март,                                                      Година 2018

В публично заседание в следния състав:

                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ  ГОЛЧЕВ

 

Секретар: Тихомира Калчева

ПРОКУРОР:  МАРИЯ ЛУЛКИНА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно АН дело номер 1013 по описа за 2018 година

 

Р Е Ш И:

 

          ПРИЗНАВА Т.А.Т.роден на *** ***, *****, български гражданин, със средно образование, неженен, неработещ, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.10.2017  г.  гр. Пловдив, по бул. „Кукленско шосе“  е управлявал моторно превозно средство – АТВ – марка „Ямаха“ с номер на рама *******, което не е регистрирано по надлежния ред – престъпление по чл.345 ал.2, вр.ал1 НК, като на основание чл.378 ал.4 т.1 НПК, вр. чл.78а ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лв.

         

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ НПК.

                                               

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п.

Вярно с оригинала.

Т.К.