АНД 8459/2017 - Решение - 30-12-2017

Решение по Наказателно дело 8459/2017г.

          Р Е Ш Е Н И Е

2390                                         30.12. 2017   година                  град ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           ХХІ наказателен състав

На тридесети декември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                       

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 8459  по описа на 2017 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА на  основание чл. 1 ал. 1 т. 2 от УБДХ на Ц.Л.И.,  роден на *** ***, б., български гражданин, висше образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН ********** административно наказание ГЛОБА в размер на 100 (сто) лева за това, че на 30.12.2017г. около 00,40 часа, в гр. Пловдив, ул.“Х. Д.“ №  **, пред заведение „К.и м.“ е извършил непристойна проява, изразяваща се в употреба на ругатни, псувни и други неприлични изрази на публично място пред повече хора, с която се нарушава обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

 

Решението подлежи на обжалване в 24 - часов срок от постановяването му пред Пловдивски окръжен съд.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!ЙТ