АНД 8410/2017 - Решение - 24-04-2018

Решение по Наказателно дело 8410/2017г.

                                        Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 690                   24.04.2018г.                          Гр.ПЛОВДИВ

 

 

                              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    ІІ наказателен състав

На двадесет и четвърти април              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                            

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Надежда Семерджиева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 8410 по описа за 2017 година

 

 Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.Р.Ю. - роден на *** ***, обл. Пловдив, б., български гражданин, със средно образование, трудово ангажиран, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за извършено престъпление по чл.345 ал.2, вр.ал.1 от НК за това, че на 28.09.2017 г. в гр.Куклен, обл.Пловдив, е управлявал моторно превозно средство - мотоциклет „Сузуки Бъргман" с рама № ****, което не е регистрирано по надлежния ред,  поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд гр.Пловдив. 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.