АНД 7688/2017 - Решение - 27-11-2017

Решение по Наказателно дело 7688/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2173

                                        27.11.2017 г.                              град Пловдив

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                      

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХХV наказателен състав

На Двадесет и седми ноември                                                  2017 година

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

     

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

Като разгледа докладваното от съдията

АНД № 7688 по описа за 2017 година

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА, на основание чл. 1 ал. 1 т. 2 от УБДХ, на Р.С.С. – роден на ***г***, …, български гражданин, осъждан, с основно образование, неженен, работещ, живущ ***, ЕГН ********** административно наказание „ГЛОБА” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева  за това, че на 26.11.2017г. в град Пловдив е извършил непристойна проява на публично място пред повече хора, изразяваща се в употреба на обиди, нецензурни думи и псувни към униформени полицейски служители на Пето РУ при ОД на МВР град Пловдив, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

Решението подлежи на обжалване в 24 часов срок от постановяването му пред ПОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.