АНД 6756/2017 - Решение - 13-11-2017

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

      2043                                   13.11.2017г.                       гр. Пловдив        

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХХІІ наказателен състав

На тринадесети ноември                     две хиляди и седемнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Прокурор: АТАНАС ИЛИЕВ

 

 след като разгледа докладваното от съдията

АН дело № 6756 по описа за 2017 година         

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.А.К., роден на ***г***, б. , български гражданин, неженен /във фактическо съжителство/, с начално образование, завършен 7-ми клас, неработещ, неосъждан, реабилитиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.10.2017г., в гр. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление  - с НП № 16-0329-001110/30.12.2016г. на Началник РУ – Раковски при ОД МВР Пловдив, връчено му лично и влязло в законна сила на 03.05.2017г., е управлявал моторно превозно средство – мотопед „Вангие“ ВИ 50 КТ 16, с рама № LFFWBJ160B1000039, без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл. 343В, ал. 2 от НК.

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 , вр. чл. 375 от НПК, вр. чл. 78А, ал. 1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия А.А.К. от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред Пловдивски окръжен съд по реда на глава ХХІ НПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                             

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК