АНД 6592/2017 - Решение - 31-10-2017

Решение по Наказателно дело 6592/2017г.

РЕШЕНИЕ

N 1914                          31.10.2017 година                   Гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               І наказателен състав

На тридесет и първи октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                       

Секретар: Катя Чокоевска  

Прокурор: Недялко Мавродиев

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД 6592 по описа на 2017 година

 

Р  Е  Ш  И

 

          ПРИЗНАВА обвиняемия М.А.Т., роден на ***г***, живущ ***, б., български гражданин, със средно образование, работещ като ***** в „Л." гр. П., неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.11.2016г. на път PDV 1082, при километър 5+600 метра от гр.Карлово в посока с.Дъбене, обл.Пловдив, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген" модел „Пасат" с peг. № ******, след употреба на наркотично вещество, съдържащо тетрахидроканабинол и наркотично вещество - амфетамин, установено със съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза от 22.06.2017г. с изх. № И-5249/26.06.2017г. на специализирана токсикохимична лаборатория към „Военномедицинска академия" гр.София - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което  и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, вр. чл. 78А, ал.1 от НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Вещественото доказателство по делото - 1бр. сребрист плик с надпис „Drager DrugTest 3000 LOT: ARJJ-0113 и REF:8325554" и 1бр. сивосиня пластмасова касета с поставен син накрайник, съпътстващи делото два се УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане на решението в сила.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия М.А.Т. да заплати по сметка на ОД на МВР сумата от 105,80 /сто и пет лева и осемдесет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес, по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К. Ч.