АНД 6463/2017 - Решение - 31-10-2017

Решение по Наказателно дело 6463/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

Номер 1898                                 31.10.2017г.                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХV наказателен състав

На Тридесет и първи октомври                                                  2017 година

В публично заседание в следния състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ИВАН ИЛЕВСКИ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 6463 по описа 2017 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия П.А.Ф. – роден на ***г***, …, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран/, със средно образование, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2017г. в град Пловдив не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие № 108, издадена на 06.07.2017г. въз основа на Решение № 2267/06.07.2017г. по гражданско дело № 8233/17г. по описа на Районен съд – Пловдив, І граждански състав, с която се задължава да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо, емоционално и друга форма на насилие по отношение на родителите си В. П. Ф. с ЕГН ********** и А. П. Ф. с ЕГН **********, като му се забранява да приближава В. П. Ф. с ЕГН ********** и А. П. Ф. с ЕГН **********, жилището, в което живеят, местоработата им, както и местата им за социални контакти и отдих за срок от 12 месеца, считано от връчване на Заповедта за защита по чл. 15 ал. 2 от ЗЗДН, като е приближил жилището на пострадалите и е влязъл в него – престъпление по чл. 296 ал. 1 от НК, като на основание  чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 296 ал. 1 от НК вр. чл.78А ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-срок от днес.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.