АНД 6296/2017 - Решение - 25-10-2017

Решение по Наказателно дело 6296/2017г.

РЕШЕНИЕ

N 1863                     25.10.2017 година                  Гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХІV наказателен състав

На двадесет и пети октомври            две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                       

Секретар: Виктория Калайджиева  

Прокурор:

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 6296 по описа на 2017 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.Р.А., роден на ***г. в гр. И****, живущ ***, б****, б*******, неженен, без образование, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че от 18.08.2016 година до 17.08.2017 година в с. Болярино, общ. Раковски, като пълнолетно лице, без да е сключило граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол – С. М. Ч., родена на *** година – ненавършила 16 годишна възраст - престъпление по чл.191, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, вр. чл. 78А, ал.1 от НК го освобождава от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! ВК