АНД 6141/2017 - Решение - 26-10-2017

Решение по Наказателно дело 6141/2017г.

                        Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 1871                26.10.2017 г.                 Град ПЛОВДИВ

 

 

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски Районен съд                                   ХVІ наказателен състав

На двадесет и шести октомври                                     Година 2017

В публично заседание в следния състав:

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

 

 

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Божидар Елкин

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно АН дело номер № 6141 по описа за  2017 година

 

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Р.Й. – роден на ***г. в с. И., живущ ***, б., български граждадни, със средно образование, работещ, женен, неосъждан,    ЕГН **********  за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2017г. в гр. Пловдив, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес", модел "ЦЛК", с регистрационен номер: ** в срока на изтърпяване на наложена принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка с 16­0239-000086/04.02.2016г., издадена от Началник РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Асеновград, връчена му лично на 20.04.2016г. и влязла в сила на 05.05.2016г. - престъпление по чл. 343в, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. с чл. 78А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала. И.П.