АНД 6001/2017 - Мотиви - 06-11-2017

Мотиви по Наказателно дело 6001/2017г.

М  О  Т  И  В  И  към Решение №1754/13.10.2017 г., постановена  по  АНД №6001/2017 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХXІV н. с.

 

РП Пловдив е внесла предложение за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК на П.П.П. - роден на *** ***, **, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, ЕГН **********, за това, че на 12.05.2017 г. в гр.Пловдив, обл.Пловдив, при управление на моторно превозно средство е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл. 325, ал.3 вр. ал.1 от НК.

Прокурорът поддържа предлага обвиняемият да бъде признат за виновен за престъплението по чл.325, ал.3 вр. ал.1 от НК, но да бъде освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК с налагане на административно наказание глоба ориентирана към минимален размер, както и лишаване от правоуправление за срок от 6 месеца, тъй като са налице законовите основания за това.

Защитника на обв.П. адв.Й. сочи в пледоарията си, че са налице основания за приложението на чл.78а от НК, като моли за налагане на справедливо наказание, сочи че поведението на обв.П. не е било чак толкова хулиганско, а показанията на полицейските служители са дадени по начин сочещ на подсилване на фактите.

Обвиняемият П. сочи в пледоарията си, че няма се присъединява към казаното от адвоката си и моли за справедливо наказание.

Съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

            П.П.П. е роден на *** ***, **, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, ЕГН **********.

Свидетелите Р.С.и Р.А.и колегата им П. Ч., ** при 03 РУП - Пловдив били на работа автопатрул за времето от 19.00 ч. на 11.05.2017 год. до 07.00 ч. на 12.05.2017 год. Около 01.00 ч. на 12.05.2017 год. били изпратени да проверят получен сигнал в 03 РУ на МВР - гр. Пловдив, за това че се извършвало грубо нарушение на обществения ред и увреждане на имуществото в двора на ЕГ „Пловдив" - гр. Пловдив. По същото време в двора на училището се провеждали т.нар. „бели нощи", където са присъствали няколко стотин младежи, употребили и употребяващи алкохол. При пристигането на мястото полицаите забелязали, че в средата на събрала се тълпа от младежи се намира лек автомобил, червен на цвят, марка „БМВ", модел 320и, с per. № **. Шофьорът на същия, за когото впоследствие се установило, че бил обв. П.П.П., извършвал опасни маневри - дрифтиране, като по този начин застрашавал живота и здравето на другите лица, намиращи се в непосредствена близост до него. След като изчакали шофьорът да спре автомобила, полицаите подали светлинен сигнал и се доближили до „БМВ"-то. Св. С.и св.А.слезли от патрулния автомобил и се приближили на около 2 м. и разпоредили на водача - обв. П. устно и със жестове да изключи двигателя и да излезе навън. Демонстрирайки арогантно поведение, изразяващо се в явно незачитане компетентността на орган на властта, установения правое ред и неприкосновеността на личността, обв. П. включил на задна предавка и привел автомобила в движение на заден ход с форсиране и „въртене на гуми". С тези действия, при движението си назад, обв. П. явно застрашил живота и здравето на лицата около автомобила, тъй като хората намиращите се зад колата се разбягали, за да не бъдат ударени. Полицейските служители се опитали да се приближат до автомобила, но обв. П. в този момент сменил посоката и тръгнал рязко напред точно срещу С.и А., с цел да избяга от двора на гимназията. Полицейските служители не успели да го спрат и се наложило да отскочат встрани, за да не ги блъсне автомобилът. Преминавайки покрай св. С., автомобилът ударил и счупил с лявата си част прожектор марка „Оулайгхт", собственост на св. С., който полицаят държал в лявата си ръка и благодарение на който органите на реда успели да видят лицето на водача и регистрационния номер на червеното „БМВ", а именно - обв. П.П. и per № **. В резултат на удара по автомобила, управляван от обв. П. се получили увреждания по страничното огледало и предната врата на автомобила. Въпреки силния шум от удара, обв. П. не спрял автомобила, а вместо това напуснал двора на гимназията.

Действията на обв. П. били видяни и от св. Чочев, който ги възприел като възмутителни и опасни за живота и здравето, както за него, така и на намиращите се на място лица.

Впоследствие обв. П.П.П. бил заловен в дома му в с. Труд, ул. „Тодор Гатев" № 33 и бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР. След установяването на обвиняемия бил направен оглед на автомобила, ведно с фотоалбум към него, при който били фиксирани нанесените върху същия поражения.

        Описаната фактическа обстановка съдът приема въз основа на приобщените по делото писмени и гласни доказателства, ценени на основание чл.378, ал.2 от НПК – показанията на свидетелите Г.Ч., Р.М., Р.А., А.Г., И.С., протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум към нея, справка за съдимост, характеристична справка.

         От обективна страна престъплението по чл.325, ал.3 вр. ал.1 от НК е осъществено от обвиняемия П.П., чрез действия – същия е управлявал моторно превозно средство по начин опасен за здравето на множество лица, като е напуснал двора на гимназията така, че е застрашил здравето и на полицейски служители, като междувременно е причинил увреждания и на управляваното МПС. Тези действия по съществото си представляват непристойни прояви, които засягат в значителна степен установения обществен ред, като същевременно сочат на неуважително отношение от страна на обв.П. спрямо тези обществени норми.

От субективна страна престъплението е извършено от  обвиняемия с пряк умисъл - същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и независимо от това е искал тяхното настъпване, като ясно е съзнавал че няма правото да управлява по този начин моторно превозно средство, но въпреки това е извършил тези действия.

По отношение на направените възражения от страна на защитника на обв.П., съдът счита същите за неоснователни, доколкото от събраните в хода на делото доказателства безспорно се установяват действията на обвиняемия, както и това че същите са застрашили здравето на присъстващите лица. По отношение на нанесените увреждания на автомобила, то същите са фиксирани с огледния протокол и съдът счита за напълно възможно уврежданията по вратата на автомобила да са причинени от удара на фенера в същата, след изпускането му от полицейският служител след първоначалния удар между автомобила и фенера в зоната на страничното огледало. Така или иначе обаче, дори да се приеме, че полицейският служител е хвърлил фенера по автомобила /макар да липсват доказателства в тази насока/, то това обстоятелство не би могло да повлияе на оценката на действията на обв.П. и да доведе до извод, че същите не са грубо нарушаващи обществения ред.

Основателно е искането за това престъпление обв.П. да бъде освободен от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК, защото са налице всички кумулативни предвидени за тази привилегия предпоставки, както и не са налице пречките по чл.78а, ал.7 от НК за освобождаване от наказателна отговорност. Обвиняемият не е осъждан, за престъплението извършено от него се предвижда наказание лишаване от свобода до три години и лишаване от право по чл.37, ал.1, т.7 от НК, липсват съставомерни вреди от престъплението, които да са невъзстановени. Същевременно не се констатира наличието на някоя от законовите пречки за приложението на чл.78, ал.1 от НК. На същия следва да се наложи административно наказание глоба в размер минимално предвиден размер, а именно от  1000 лв., тъй като са налице множество смекчаващи обстоятелства ( има добри характеристични данни, следва да се отчете и младата му възраст) и липсват отегчаващи отговорността обстоятелства, поради което съдът счита, че налагането на административно наказание глоба в размер над минималния би се явило несправедливо и несъответно на обществената опасност на деянието и дееца в конкретния случай. Според съда именно административното наказание глоба в минимален размер се явява справедливо и съответно за настоящия случай. Същевременно с оглед поведението на обв.П. при управлението на МПС, то следва да се отнеме и свидетелството му за правоуправление, макар спрямо същия да не са налагани административни наказания по ЗДвП. Според съда това се налага с оглед явното незачитане на правилата за движение по пътищата в конкретния случай, както и с оглед неспазването указанията на полицейските служители да преустанови действията си. По отношение размера на това административно наказание съдът счита, че следва да бъде определено малко над минимума, като счита че наказание 5 месеца лишаване от правоуправление се явява справедливо и съответно на обществената опасност в случая.

По изложените съображения съдът постанови решението си.

 

                                                               

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.