АНД 5856/2017 - Решение - 10-10-2017

Решение по Наказателно дело 5856/2017г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  1712                                     10.10.2017 г.                          гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                 V наказателен състав

На десети октомври                                две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕНА СЛАВОВА-МИЛЕВА

        

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор  СТЕФАН ИЛИЕВ

като разгледа докладваното от съдията АНД № 5856 по описа за 2017 г.

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Ш.М.А., роден на *** ***,   ***, български граждин, неосъждан,  неженен,  безработен, ученик,  ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2015 г.  в с. Браниполе, обл. Пловдив,  като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си,  в едногодишен срок от наказването му  по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - с Наказателно постановление № 15-0432-000011/23.04.2015 г., издадено от  Началник РУП към ОДМВР – Пловдив – РУ 01 – Пловдив, връчено на 08.05.2015 г.  и влязло в сила на 18.05.2015 г., е извършил такова деяние – управлявал е мотоциклет марка „Хонда“ без ДКН, без съответното  свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 78а, ал. 6, вр. ал. 1 от НК вр. 378, ал. 4, т. 1 от НПК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  и  му  НАЛАГА административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на решението по местоживеене на обвиняемия, а именно - чрез залепване на препис от решението в сградата на Кметството в с. Браниполе за срок от 20 дни. 

 

  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС