АНД 5265/2017 - Решение - 30-11-2017

Решение по Наказателно дело 5265/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 2195                30.11.2017 г.        Град ПЛОВДИВ

 

                                                       

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХX наказателен състав

На тридесети ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

 

СЕКРЕТАР: ЕЛЕНА МИЛКИНА

ПРОКУРОР: МАРИНА ИЛИЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

АНД № 5265 по описа за 2017 година.

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.С.К., роден на ***г***, живущ ***, б., български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за това, че от неустановена дата през лятото на 2016г. до 03.03.2017г. в гр.Пловдив, без да е сключил брак, е заживял съпружески с Ц.Р.Б. с ЕГН **********, ненавършила 16-годишна възраст - престъпление по чл.191, ал. 1 от НК.

На основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК, вр. чл. 375 от НПК, вр. чл. 78А от НК, ОСВОБОЖДАВА С.С.К. с ЕГН ********** ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд- Пловдив в 15-дневен срок от днес по реда на глава XXI от НПК. 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНА С ОРИГИНАЛА. Е.М.