АНД 4147/2017 - Решение - 07-09-2017

Решение по Наказателно дело 4147/2017г.

                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1526             07.09.2017г.                       гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                VІ наказателен състав

На девети сепември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

СЕКРЕТАР: КАТЯ ЧОКОЕВСКА

ПРОКУРОР: ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 4147 по описа за 2017 г.

 

                                  Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Е.К.П., роден на ***г***, живущ ***, б., български гражданин, със средно образование, неосъждан, учащ, неженен за ВИНОВЕН в това, че на 16.06.2017г. в гр. Пловдив, управлявал моторно превозно средство  - лек автомобил марка „Фиат”, модел „Браво, с рег. № ********, след употреба на наркотични вещества – марихуана /ТНС/, установено пс техническо средство Drager Drug Check 3000, с фабричен номер ARКЕ 0181 – престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1, вр. с чл. 2, ал. 2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.78, ал.4, вр. с чл. 343Г от НК ЛИШАВА обвиняемия Е.К.П. от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето през което обвиняемият Е.К.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 16.06.2017г до влизане в сила на настоящото решение.

Вещественото доказателство по делото Drager Drug Check 3000, с фабричен номер ARКЕ 0181 да се УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане на решението в сила. 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К. Ч.