АНД 3202/2017 - Решение - 17-11-2017

Решение по Наказателно дело 3202/2017г.

                                                     РЕШЕНИЕ

 

   2083                                  17.11.2017 година                       град  ПЛОВДИВ

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХІІІ наказателен   състав

На  седемнадесети ноември                                                      2017 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА

                                      

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

ПРОКУРОР:НИКОЛА ТЪПЧЕВ

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  АНД  3202 по описа за 2017година

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият И.Х.К., роден на *** ***, б, български гражданин, женен,  с висше образование, неосъждан, ЕГН:********** за ВИНОВЕН, в това, че на 03.04.2016 г. в гр. Пловдив, е извършил непристойни действия гpy6o нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото -  престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а ал.1 от НК  го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /ХИЛЯДА и ПЕТСТОТИН/ лева.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – два броя оптични носители на информация – диск,  ДА ОСТАНАТ по делото.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, обвиняемият И.Х.К., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР гр.Пловдив направените в досъдебното производство разноски за експертизи в размер на 115.92 лева

          Решението подлежи на обжалване  в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                         ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.