АНД 7641/2016 - Решение - 20-12-2016

Решение по Наказателно дело 7641/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    2103                          година 2016                       Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски  Районен  съд                               ІV наказателен състав

На  двадесети декември                                                Година 2016

В публично заседание в следния състав:

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

Секретар: ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

ПРОКУРОР:  МАРИЯ ЛУЛКИНА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно АН дело номер 7641 по описа за 2016 година

 

Р Е Ш И:

 

        ПРИЗНАВА С.Т.Д.роден на *** ***, пост. адрес:***, *******, български гражданин, ******** на „Джи джи ауто” ЕООД, неженен, с висше образование, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2016 г. на пътен възел до с. Царацово, обл. Пловдивска,  в посока с. Радиново обл. Пловдивска, при управление на лек автомобил марка „Шкода Октавия” с рама № ************, си е служил с конторлни знаци – 2 броя регистрационни табели с означение *******, издадени за друго моторно превозно средство – лек автомобил „Субару Джусти” с рама ***************, поради което и на основание чл. 345 вр. чл.78а, ал.1 от НК, вр. с чл.378, ал.4, т.1 от НПК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лв.

        ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 2 бр. Регистрационни табели и 4 броя монтажни видии, на съхранение в РУ на МВР – с. Труд ДА СЕ ВЪРНАТ на правоимащото лице.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия С.Т.Д. да ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР – гр. Пловдив сумата от 70.00 /седемдесет/ лева, представляваща направени в досъдебното производство разноски.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.