АНД 7319/2016 - Решение - 15-12-2016

РЕШЕНИЕ

 

РЕШЕНИЕ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

            № 2056

           15.12.2016г.                                               гр.Пловдив                

                  

         Пловдивски районен съд,                  ДЕСЕТИ наказателен състав,

          На  петнадесети декември,                две хиляди и шестнадесета година

         В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: ПЕТЯ КОЛЕВА,

Прокурор: НИКОЛЕТА КОБУРОВА,

          като разгледа докладваното от съдията АНД № 7319/2016 г. по описа на ПРС

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА  обвиняемия М.Й.Б. – роден на ***г***, ***, български гражданин, неженен, не осъждан, със средно образование, не работещ, ЕГН- ********** за ВИНОВЕН за това, че на 11.11.2016 г. в гр.Раковски, обл. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Волво”, модел „С80” с контролен № *** след употреба на наркотични вещества – амфетамин /АМП/ и марихуана /ТХКК/ - престъпление по чл.343б ал.3 от НК, като на основание чл.78А ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ й му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ Глоба в размер на 1000лв.

На основание чл.343г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК  ЛИШАВА обв. М.Й.Б. от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на решението.

         На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС времето, през което за същото деяние обв. М.Й.Б. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 11.11.2016г. до влизане в сила на решението.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО  -  еднократен полеви тест „Дрегер ДРЪГ ЧЕК 3000”, с фабр. № 0113, № 8325554 с пореден 6 по регистъра на РУ – Раковски, приложен към лист 6 по досъдебното производство, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане в сила на решението.

Решението на съда подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.