АНД 7317/2016 - Решение - 29-11-2016

Решение по Наказателно дело 7317/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 1930

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

29.11.2016 г.                                                                               град ПЛОВДИВ ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  IIІ наказателен състав

На двадесет и девети ноември                         две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДОНИКА ТАРЕВА

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ЛЮБОМИРА ВУЛДЖЕВА

като разгледа докладваното от Председателя

АНД № 7317 по описа за 2016 г.

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Б.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ..., български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.11.2016 г. в гр. Пловдив, на ул. „Стефан Стамболов” до № 15 е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Рено Клио”, с рег. № ..., без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 15-1030-005661/30.11.2015 г. на началник сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Пловдив, връчено му на 03.12.2015 г. и влязло в сила на 11.12.2015 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК,

като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК, вр. чл. 78а, ал. 1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на Глава ХХІ НПК.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала! МК