АНД 6761/2016 - Решение - 24-11-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1882                 24.11.2016 г.                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              Х НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти ноември                     2016  година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Петя Колева

ПРОКУРОР: НИКОЛЕТА КОБУРОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД номер 6761 по описа 2016 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Д.А.П. – роден на ***г***, обл. Пловдив, ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работещ в „***” ЕООД гр. П., ЕГН – ********** за ВИНОВЕН за това, че на 13.10.2016 год. в гр. Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително е държал наркотични вещества – високорискови наркотични вещества: канабис /марихуана/ с общо нето тегло 1,729 гр., със съдържание на активен компонент  тетрахидроканабинол /ТХТ/ 10,5 тегловни %, на стойност 10,37 лв., съгласно Приложение № 2 към Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството – престъпление по чл. 354а ал. 5 вр. с ал. 3 т.1 от НК, като на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда лева/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Д.А.П. да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Пловдив сумата от 62,50лв. направени разноски за експертизата.

Решението на съда подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.