АНД 6726/2016 - Решение - 27-10-2016

Решение по Наказателно дело 6726/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1694                                27.10.2016г.                    град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                      

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ІХ  наказателен състав

На двадесет и седми октомври две хиляди и шестнадесета год.

В  публично съдебно заседание в следния състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 6726 по описа за 2016 година

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на основание чл.1, ал.1, т.2 от УБДХ на Д.Й.П. – роден на ***г***, б., български гражданин, неженен, средно спортно образование, не работи, осъждан, ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 300 (триста) лева за това, че на 26.10.2016г. около 17,00 часа в гр. Пловдив, на ул. „Македония”, в близост до пазар пред Първо РУП на ОДМВР гр. Пловдив е извършил непристойна проява, изразена в употреба на ругатни и псувни на публично място пред повече хора, към гражданите и към органите на властта, а именно е отправил думите: *** към К. Г. Г., думите *** към Д. Д. К., както и е отправил псувни към служители на Първо РУП на ОДМВР гр. Пловдив, с което е нарушил обществения ред и спокойствието, но поради по-ниската степен на обществена опасност деянието не представлява престъпление по смисъла на чл. 325 от НК.

 

Решението подлежи на обжалване в 24-часов срок от постановяването му пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.