АНД 6716/2016 - Мотиви - 22-12-2016

Мотиви по АНД № 6716/2016 г

Мотиви по АНД № 6716/2016 г. по описа на ПРС, XXVI н.с.

 

Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

 

Районна прокуратура – Пловдив е внесла постановление за освобождаване от наказателна отговорност и налагането на административно наказание ,,глоба‘‘ на лицето П.С.С. ЕГН: **********, за извършено от него престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НК.

Представителят на Районна прокуратура – Пловдив счита, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че обв. С. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна съставомерните признаци на инкриминираното деяние, предлага същият да бъде признат за виновен в извършване на престъплението по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 т.1 пр.1 от НК и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер от 500 лева.

Обвиняемият П.С. призна вината си и заяви, че е съгласен с казаното от прокурора и поиска налагането на най-ниското наказание.

Съдът, след преценка изцяло и поотделно на събраните по делото доказателства – устни и писмени – намира и приема за установено следното:

Обвиняемият П.С.С. с ЕГН ********** е роден на *** ***, със основно образование, неосъждан /реабилитиран по право/, Б., български гражданин, неработещ, неженен.

Досъдебното производство е образувано и водено срещу П.С.С. с ЕГН ********** за това, че на 14.10.2016 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотично вещество - високорисково наркотично вещество -марихуана, с общо нето тегло 1,584 грама.

На 14.10.2016г. свидетелите Д.С.Д. и С.Ю.Х. - **** в сектор „Криминална полиция1" при 04 РУ-Пловдив получили оперативна информация, че лицето П.С.С. ЕГН ********** ***, употребява и държи без надлежно разрешение наркотично вещество - марихуана. Свидетелите Д. и Х. извършили оперативно наблюдение около адреса, като около 11:30 ч. засекли обвиняемият С. в близост до заведение „Симфония" /със сегашно наименование „Мурадо‘‘, намиращо се от западната страна на Цар - Симеоновата градина в Центъра на гр. Пловдив.

*** подходили към обвиняемия, като се легитимирали със служебни си карти и му извършили проверка.

Обвиняемият С. представил личната си карта, като видимо бил смутен и притеснен. Свидетелят Х. започнал беседа с него, относно това дали употребява наркотични вещества, като обв. С. първоначално отрекъл, но впоследствие споделил, че от време на време пуши по малко марихуана. Свидетелят Х. запитал обвиняемия дали и в момента има у себе си марихуана, на което обв. С. отговорил с неохота, че в момента държал в себе си малко марихуана, а в дома му имало бурканче с клонки от марихуана. *** Х. му поставил белезници и двамата с Д. след съгласуване с Началник сектор "КП" при IV РУ Пловдив и дежурен разследващ полицай довели обв. С. ***. Лицето било задържано по реда на чл.72, ал. 1 т. 1 от ЗМВР, като заподозряно в извършване на престъпление по чл.354а. ал. 3, т. 1 от НК.

На 14.10.2016г. от 12,05ч. до 12,45ч. по реда на чл. 164 ал. 1 т. 1 от НПК от разследващ полицай при IV РУ на МВР гр.Пловдив е бил извършен обиск на обвиняемия С., при което са били иззети следните вещи, явяващи се предмет на престъпление:

- От качулката на суичъра - прозрачно полиетиленово парче, в което се съдържали 3 бр. увити на топчета черни найлонови парчета, във всяко от които се съдържала суха зелена тревна маса -ВД №1.

В хода на производството, поради възникнал неотложен случай е било извършено и претърсване и изземване, в жилище, находящо се на адрес - ******, ползвано от П.С.С. ЕГН **********, тъй като това е била единствената възможност за събиране и запазване на веществени доказателства, имащи значение за делото, за които от събраните факти е било налице достатъчното основание да се предположи, че се намират в обекта.

При извършеното на 14.10.2016г. от 13,20ч. до 14,35ч. от разследващ полицай при IV РУ на МВР гр.Пловдив претърсване в помещението са били открити и иззети следните вещи, явяващи се предмет на престъплението: - от отворен рафт на скрин до едната стена, до двуетажно легло, в североизточната спалня, се намерило и иззело 1 бр. шестоъгълно стъклено бурканче с надписи: „PHILICON Лютеница Нашенска едросмляна", с метална капачка, съдържащо сухи зелени клонки, което било поставено и запечатано в прозрачен найлонов плик, който е етикетиран, надписан и подписан от поемните лица и експерт БНТЛ-Пловдив - ВД № 2.

Иззетите при извършения обиск и претърсване и изземване предмети /ВД № 1 и ВД № 21 били обект на назначената химическа експертиза, видно от заключението на която сухата, зелена на цвят растителна маса /ВД № 1/ представлява марихуана с общо нето тегло 1,584 грама и има съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 4,1 тегловни процента. Пробата от обекта е изразходвана при изследването. Стръкчетата /ВД № 21 с нето тегло 2,959 гр. по външни морфологични призначи и химичен състав отговарят на стръкчета от растението коноп /канабис/. В стръкчетата се съдържат канабидоиди - вещества участваща в химическия състав, които естествено се съдържат в конопените растения, но не съдържат наркотични вещества.

Стойността на наркотичното вещество - марихуана общо 1.584 гр. съобразно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството е в размер на 9.50 лв.

Марихуаната /коноп, канабис/ е включена в Приложение № 1 към чл. 3, т. 1, Списък I от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като вещество с висока степен на риск за общественото здраве.

Така възприетата от съда фактическа обстановка се установява от обясненията на обвиняемия, дадени от него в хода на съдебното следствие и досъдебното производство, показанията на *** – С. Х. и Д. Д., справка за съдимост, протоколи за претърсване и изземване, протокол за личен обиск на лице.

От събраните гласни доказателства, а именно показанията на свидетелите Х. и Д., както и от обясненията на обвиняемия С. се установява, по категоричен и безспорен начин мястото на извършване на деяние, както и обстоятелството, че обвиняемият е държал в себе си марихуана с нето тегло 1,584 гр. и е на стойност в размер от 9,50 лева.

Съдът кредитира напълно събраните в хода на досъдебното производство гласни доказателства, доколкото същите са ясни, точни, последователни и взаимодопълващи се с останалите събрани по делото доказателства и водят до несъмнен извод, че на инкриминираната дата П.С. е държал в себе си количеството наркотик, за което същият е предаден на съд.

От протокола за обиск и изземване в неотложени случаи се установява, че от качулката на суичъра на обвиняемия са били намерени 3 броя увити на топчета черни найлонови парчета, всяко от които съдържало суха зелена тревна маса.

От протокола за претърсване и изземване на жилище находящо се в ******на 14.10.2016г. от 13,20ч. до 14,35ч. от разследващ полицай при IV РУ на МВР гр.Пловдив претърсване в помещението са били открити и иззети следните вещи, явяващи се предмет на престъплението: - от отворен рафт на скрин до едната стена, до двуетажно легло, в североизточната спалня, се намерило и иззело 1 бр. шестоъгълно стъклено бурканче с надписи: „PHILICON Лютеница Нашенска едросмляна", с метална капачка, съдържащо сухи зелени клонки, което било поставено и запечатано в прозрачен найлонов плик, който е етикетиран, надписан и подписан от поемните лица и експерт БНТЛ-Пловдив - ВД № 2.**** се установява, че в него от дървената скара на легло, намиращо се в спалнята са е намерено 1 брой найлоново пликче, съдържащо кафява-тревиста маса.

От заключението на извършената в хода на разследването  химическа експертиза се установява, че сухата зелена растителна маса в три броя прозрачни полиетиленови опаковки, черни на цвят е марихуана с общо нето тегло 1,584 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4,1 тегловни процента.

Съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството се установява, каква е стойността на открия в обвиняемия наркотик, а именно 9,50 лева

        От представената по делото Справка за съдимост се установява, че обвиняемият П.С.С. е неосъждан.

Въз основа на възприетата от съда фактическа обстановка, Съдът намира, че обвиняемият П.С.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК, за това, че на 14.10.2016 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотично вещество - високорисково наркотично вещество - марихуана, с общо нето тегло 1,584 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4,1 тегловни процента на стойност 9,50 лв.„ при единична цена за грам от 6 лв., съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., изм. с ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай на престъпление по ал. 3, т. 1 на чл. 354а от НК - престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 НК.

В настоящия случай не се касае за едно инцидентно деяние, доколкото обвиняемият е заявил пред ***, че ползва марихуана. Също така, освен, че в него е бил открит наркотик в жилището, което обитава са били открити и стръкчета от растения марихуана. Тези обстоятелства налагат извода, че деянието може да бъде прието за маловажен случай, но не и за малозначителен такъв.

От субективна страна - престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Обвиняемият  е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

Предвид това, Съдът е на становище, че са налице материалноправните предпоставки за приложението на чл.78А от НК и обв. С. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба,  тъй като за престъплението по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 т.1 от НК е предвидено наказание „Глоба” до хиляда лева, обвиняемият не е осъждан и друг път спрямо него не е прилагана разпоредбата на чл.78 А от НК, а също така от осъщественото от него престъпление няма настъпили имуществени вреди.

Що се касае до размера на глобата настоящата инстанция намира, че предвид разпоредбата на чл. 78а, ал.5 от НК в случая тя не може да надвишава 1000 лева. Изхождайки от наличието на редица смекчаващи вината обстоятелства – чисто съдебно минало, признаване на вината в хода на съдебното следствие, добри характеристични данни, минималното количество наркотично вещество и по вид марихуана, то съдът намира че глоба в размер на 1000 лева се явява най-справедливо. То се явява и съобразено с имотното му състояние, който в момента е безработен.

От друга страна разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 НК предвижда, че размерът на глобата следва да бъде от 1 000 лева до 5 000 лева, поради което се достигна до извод, че нейният размер не може да бъде по-малък от хиляда лева, въпреки, че разпоредбата на чл. 354а, ал. 5 НК предвижда наказание ,,глоба‘‘ до хиляда лева.

Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

Тъй като с виновното си поведение обв. П.С. е станал причина за воденото срещу него наказателно преследване, то на осн. чл. 189, ал.3 от НПК следва да бъде осъден да заплати и направените по делото в хода на досъдебното производство разноски  за изготвяне на химическа експертиза в размер на  72,50 лева.

        Вещественото доказателство – Полиетиленово найлоново парче, в което са увити 3 броя черни найлонови топчета вътре със суха зелена тревна маса, находящо се на л. 33 от досъдебното производство беше постановено да се унищожи като вещ без стойност, след влизане на решението в законна сила, както и вещественото доказателство - прозрачен найлонов плик, който е етикетиран и подписан от поемните лица и експерт при БНТЛ гр.Пловдив и съдържащо 1 бр. шестоъгълно стъклено бурканче, с надписи „PHILICON’’ лютеница нашенска едро смляна, с метална капачка, съдържащо сухи зелени клончета на съхранение при домакина на ІV РУП при ОД на МВР гр. Пловдив.

Предвид изложените дотук съображения, Съдът постанови и решението си.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.