АНД 6626/2016 - Решение - 22-11-2016

Решение по Наказателно дело 6626/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 1866                                                22.11.2016 г.                          гр. Пловдив

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                              ХХІ наказателен състав

На двадесет и втори ноември                           две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

        

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор БРИГИТА БАЙРЯКОВА

като разгледа докладваното от съдията АНД № 6626 по описа за 2016 г.

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия З.С.В. роден на *** ***, ***, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.10.2016 год., в с. Триводици, обл. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление,  с наказателно постановление № 16-1006-001349/04.07.2016 г. издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Пазарджик, връчено на 17.09.2016 г. и влязло в сила на 27.09.2016 г., е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд Галакси” с рег. № *** без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, поради което и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл.343в ал. 2 вр. чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  и  му  НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на  1300 /хиляда и триста/ лева.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС