АНД 6625/2016 - Решение - 19-12-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 2079                                  19.12.2016 г.                 Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХV наказателен състав

На Деветнадесети декември                                                        2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ВАНЯ ПРОКОПОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 6625 по описа 2016 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия В.Г.Г. – роден на ***г***, постоянен адрес ***, ..., български гражданин, със завършен седми клас, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 14.06.2016г. в с. Белозем, обл. Пловдив в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с Наказателно постановление № 15-0321-000163/29.06.2015г., влязло в сила на 18.08.2015г., издадено от Началник група към ОДМВР – Търговище, РУ гр. Попово, е извършил такова деяние – управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „310 Д Спринтер” с рег. № ... без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство – престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК, като на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 343в ал. 2 от НК вр. чл.78А ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.