АНД 6525/2016 - Решение - 16-11-2016

Решение по Наказателно дело 6525/2016г.

РЕШЕНИЕ

N 1828                          16.11.2016 година          Гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           І наказателен състав

На шестнадесети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                       

Секретар: Катя Чокоевска  

Прокурор: Никола Кърпаров

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД 6525 по описа на 2016 година

 

Р  Е  Ш  И

 

ПРИЗНАВА обвиняемата Б.Б.К., родена на ***г. в гр. П., живуща ***, б., българска гражданка, със средно образование, работеща, учаща, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 13.08.2016 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив е управлявала моторно превозно средство – марка „Фолксваген Пасат”, с регистрационен номер ********, след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол /ТНС/ и амфетамин /АМР/ - престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, вр. чл. 78А, ал.1 от НК я освобождава от наказателна отговорност като й налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

          Вещественото доказателство – Дрегер Дръг чек 3000 - КД, находящо се в кориците на делото да ОСТАНЕ по делото до неговото унищожаване.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригиала.

Секретар: К.Ч.