АНД 6505/2016 - Решение - 27-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

№ 1699                                    27.10.2016 г.                                   гр.ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О    Н  А    Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,            Х  наказателен състав

На двадесет и седми октомври                2016 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

 

секретар Петя Колева

след като разгледа докладвано от съдията АНД № 6505 по описа за 2016 г.

 

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на А.А.А., роден на ***г. в  с.Д., живущ ***, омъжена, не осъждана, със средно образование,  не работеща, ЕГН ********** на основание чл. 1, ал. 1 т.2 от УБДХ, административно наказание ГЛОБА  в размер на 100 лева за извършена на 18.10.2016г. в гр.Пловдив проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1 ал.2 от УБДХ, изразяваща се в непристойна проява извършена на публично място – употреба на обидни изрази към органите на властта и възпрепятстване изпълнението на служебните им задължения, с която е нарушен обществения ред и спокойствие.

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала! П.К.