АНД 6504/2016 - Решение - 19-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

№ 1639                                    19.10.2016 г.                                   гр.ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О    Н  А    Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,            Х  наказателен състав

На деветнадесети октомври                            2016 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

 

секретар Петя Колева

след като разгледа докладвано от съдията АНД № 6504 по описа за 2016 г.

 

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на нарушителят Д.М.Ф. – роден на ***г***, ***, български гражданин, разведен, осъждан, със средно - специално образование, не работещ, ЕГН – ********** на основание чл. 1, ал. 1 т.2 от УБДХ, административно наказание „Глоба” в размер на 250 лева за това, че на 18.10.2016 г. в гр.Пловдив, около 23:30 ч. е извършил непристойна проява, изразяваща се в употреба на ругатни, псувни и неприлични изрази и оскърбително отношение към органите на властта –полицейски служители от І РУ „Полиция” гр.Пловдив, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред ПОС

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.