АНД 6422/2016 - Решение - 14-10-2016

Решение по Наказателно дело 6422/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1600                                   14.10.2016 год.                    град Пловдив

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                      

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На четиринадесети октомври,            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

     

Секретар: Тодорка Мавродиева

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 6422 по описа за 2016 година

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА Е.Н.К., роден на *** ***, обл. П., ул. К. Б. № *, ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2016 год. в с. Ягодово, обл. П. около 12:30 часа е извършил непристойна проява, изразяваща се в оскърбително отношение и държание, както и отправяне на обидни думи към *** от с-р „КП” при Пето РУ на МВР гр. Пловдив Т.Д.А. и Д.П.Ч., а именно: „Ей ** какво искаш бе, айде въз от тук, че пречиш. Абе **, каква работа имате Вие тука бе.  Абе ей къв си бе **, айде казах, бегай от тук.”, с която е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по смисъла на чл.325 от НК, поради което и на основание чл.6, ал.1 буква „А” вр. чл.1, ал.1 т.2 и ал.2 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

 

Решението не е окончателно, подлежи на обжалване в 24-часов срок от днес пред ПОС.

 

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                  ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.