АНД 6362/2016 - Решение - 28-10-2016

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

№ 1705                  28.10.2016г.                   гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД         ХІ наказателен състав

На двадесет и осми октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Мирослав Йосифов

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 6362 по описа за 2016г.

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия И.Г.А., роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.10.2016 год. в гр. Раковски, обл. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф 4" с peг. № ********, след употреба на наркотични вещества, а именно: амфетамин /АМР/, поради което и на основание чл.343б ал.3 вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. 

        На основание чл.343г вр. чл.343б ал.3 вр. чл.78а ал.4 от НК ЛИШАВА обвиняемия И.Г.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА като ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 01.10.2016г. до влизане на решението в сила.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство по делото – техническо средство „Дрегер Дръг Чек 3000" с фабричен № ARDJ – 0092, № 8325554, № 25 в регистъра на РУ на МВР – Раковски, приложен по делото, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане на решението в сила.

        Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ