АНД 6325/2016 - Решение - 26-10-2016

Решение по Наказателно дело 6325/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 1685

    26.10.2016 година

               град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

              ХХІ наказателен състав

На двадесет и шести май            две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                  

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

като разгледа докладвано от съдията

АНД № 6325 по описа за 2016 година

 

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.А.А. - роден на *** ***, **, български гражданин, с основно образование, женен, работи **, неосъждан, с адрес *** с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.09.2016г. в гр. Перущица, обл. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - с наказателно постановление № 15-1030-006680/22.12.2015 г., издадено от Началник на Сектор "Пътна полиция" към ОДМВР - гр. Пловдив, връчено на 11.04.2016г. и влязло в законна сила на 19.04.2016г., е извършил такова деяние - управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд", модел „Фиеста" с peг. № **, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, за което на основание чл. 343в ал. 2 от НК, вр. чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.