АНД 6164/2016 - Определение - 05-10-2016

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л № 1568

 

05.10.2016 г.                                                     гр. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                    І  наказателен състав

На пети октомври                                     две хиляди и шестнадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                             

Секретар: Катя Чокоевска

Сложи за разглеждане докладвано от съдията

АНД № 6164 по описа за 2016 г.

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 4 от Указа за борба с дребното хулиганство.

Внесен е акт за констатиране на проява на дребно хулиганство на Второ РУП – гр. Пловдив, с писмо с рег. № 435000-14802 от 05.10.2016г., извършено от Н.М.Н., ЕГН **********.

НАРУШИТЕЛЯТ Н.М.Н. *** уведомена по телефона, не изпраща представител.

НАР. Н.: Да се гледа делото.

Съдът счита, че не следва да се дава ход на делото. Съгласно чл. 1, ал.5, т.2 от УБДХ не подлежат на разглеждане по реда на указа случаи, в които се твърди да е нанесена телесна повреда на служител на МВР при и по повод изпълнение на служебните му задължения. В акта за констатиране на проява на дребно хулиганство № СХ – 10/2016г. е посочено, че при рязко отваряне на вратата нарушителят нанесъл удар в областта на дясната ръка на полицай М., което по правната си същност следва да се квалифицира като причиняване на лека телесна повреда под формата на болка и страдание без разстройство на здравето. В същото време полицай М. е изпълнявал служебното си задължение да връчи на нарушителя призовка за явяването му като подсъдим по водено срещу него наказателно дело. С оглед гореизложеното съдът намира, че са налице пречки по смисъла на чл. 1 ал. 5, т.2 от УБДХ, поради което и производството следва да бъде прекратено, а преписката изпратена на РП – Пловдив за преценка налице ли са основания за повдигане на обвинение по чл. 325 от НК.  Така мотивиран

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 6164/2016г., по описа на ПРС – І н.с.

Да се изпрати преписката на РП – Пловдив по компетентност.

Определението е окончателно.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14,39 часа.

 

         

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                              

СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.