АНД 6125/2016 - Решение - 04-10-2016

Решение по Наказателно дело 6125/2016г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1543                                  04.10.2016 г.                    град Пловдив

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                      

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ІІ наказателен състав

На четвърти октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

     

Секретар: Величка Илиева

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД номер 6125 по описа за 2016 година

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА К.И.Г. – роден на *** ***, адресно регистриран в с.Т., обв.П., б., български гражданин, средно образование, трудово ангажиран, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и Г.П.П. – роден на *** ***, обл.П., б., български гражданин, средно образование, трудово ангажиран, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВНИ в това, че на 04.10.2016 г. около 04:00 часа в бар „Ескейп”, находящ се в гр.Пловдив, бул.”България” №39 са отправили псувни, обиди и ругатни към охранители, персонала и клиентите на заведението, с което са нарушили обществения ред и спокойствието на гражданите, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по смисъла на чл.325 от НК, поради което и на основание чл.6, ал.1 буква „А” вр. чл.1, ал.1 т.2 и ал.2 от УБДХ НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева на всеки един от тях.

 

Решението не е окончателно, подлежи на обжалване в 24-часов срок от днес пред ПОС.

 

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

Вярно с оригинала!

В.И.