АНД 6125/2016 - Мотиви - 05-10-2016

Мотиви по Наказателно дело 6125/2016г.

М О Т И В И

към Решение по АНД № 6125/2016 г. по описа на ПРС, II н.с.

              Производство по реда на чл.4 и следващи от Указа за борба с дребното хулиганство.

 

              Внесена е за разглеждане преписка, касаеща Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство на Трето РУ към ОД на МВР гр.Пловдив  извършено от К.И.Г. ***, ЕГН ********** и Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство на Трето РУ към ОД на МВР гр.Пловдив  извършено от Г.П. ***, ЕГН **********.

              Нарушителите Г. и П. се явяват в съдебно заседание лично, като дават обяснения. Не оспорват  изложените в акта факти и обстоятелства. Изразяват съжаление от извършеното от тях. Молят съдът да им наложи наказание Глоба.

              Съдът, след като прецени приложените по преписката доказателства, намира и приема за установено следното:

    Нарушителят К.И.Г. е роден на *** ***, адресно регистриран в с.Т., обв.П., б., български гражданин, със средно образование, трудово ангажиран, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

    Нарушителят Г.П.П. е роден на *** ***, обл.П., б., български гражданин, със средно образование, трудово ангажиран, неосъждан, ЕГН **********.

     На 03.10.2016г. вечерта, срещу 04.10.2016г. К.Г. и Г.П., с компания посетили коктейл-барЕскейп” находящ се в гр.Пловдив, бул.”България” № 39. По време на престоя си Г. и П. употребили алкохол. След 02.00 часа на 04.10.2016г. Г. и П. останали сами в бара, тъй като придружаващите ги лица си тръгнали. Г. и П. продължили с употребата на алкохол. Под въздействие на алкохола Г. и П. започнали да се държат агресивно към други, непознати на тях лица, присъстващи в заведението, включително и свидетелката А.И.А., както и да ги реплекират и обиждат. На направени им забележки от работещи във заведението лица, включително и свидетел В. И. Г., те отвърнали с обидни реплики, псувни и ругатни. Поради непристойното им поведение били сигнализирани служители на „Алфа СОТ”, като на място бил изпратен дежурен екип в състав свидетелите К. С.П. и И.Т.Г.. Свидетелите П. и Г. при пристигане в заведението, констатирали че К.Г. и Г.П. се държат непристойно. За прекратяване на тяхното поведение същите били помолени да напуснат заведението и изведени от него. За установеното свидетелите К. С.П. и И.Т.Г.  съставили констативен протокол. По време на неговото съставяне К.Г. и Г.П. се върнали в заведението, където продължили с непристойното си поведение. За избягване на физическа саморазправа служителите на „Алфа СОТ” поставили белезници на Г. и П.  и уведомили служителите на Трето РУ при ОД на МВР гр.Пловдив. На мястото пристигнали полицейски служители които отвели Г. и П. в полицейското управление за изясняване на случая.

             Горната фактическа обстановка съдът намира като установено по несъмнен начин от приложените по преписката доказателства, а именно: от обясненията на нарушителите дадени в съдебно заседание, от обясненията на свидетелите А.И.А., В. И. Г.,  К. С.П. и И.Т.Г., които съдът изцяло кредитира като логични, обективни и взаимно допълващи се.

               При така установената фактическа обстановка,  описаните действия от страна на К.Г. и Г.П. се явяват непристойно поведение на публично място, с които същите са нарушили обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност деянията им не представляват престъпление по смисъла на чл.325 от НК, за което и били съставени актове по УБДХ. Присъстващите на случилото се останали възмутени от поведението на нарушителите.

              При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът прие, че с действията си К.И.Г. и Г.П.П. на 04.10.2016 г. около 04:00 часа в бар „Ескейп”, находящ се в гр.Пловдив, бул.”България” №39 са отправили псувни, обиди и ругатни към охранители, персонала и клиентите на заведението, с което са нарушили обществения ред и спокойствието на гражданите, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по смисъла на чл.325 от НК.

             От субективна страна нарушението е извършено умишлено от двамата нарушители         като те са съзнавали общественоопасния му характер, предвиждали са общественоопасните последици от поведението си и са целели настъпването им.

            За постигане на целите на личната и генерална превенции, и най-вече за поправянето и превъзпитаването на нарушителите Г. и П. съдът намира, че на същите следва да бъде наложено на основание чл.1, ал.1 от УБДХ по –лекото от двете алтернативно предвидени наказания, а именно – Глоба, в размер на 200 лева. Това наказание ще помогне в най-пълна степен да се превъзпитат нарушителите Г. и П. към спазване на обществения ред, ще въздейства възпитателно върху тях и върху други членове на обществото. При определяне размера на наказанието съдът се съобрази със семейното им положение, както и че за имотното им състояние не са представени доказателства.

              В този смисъл Съдът постанови решението си.

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.