АНД 6064/2016 - Решение - 20-10-2016

Решение по Наказателно дело 6064/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1652                                            20.10.2016г.                     гр. ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ІХ нак. състав

На двадесети октомври        две хиляди и шестнадесета год.

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: ЧАВДАР ГРОШЕВ

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 6064 по описа за 2016 година

 

                                               Р Е Ш И:

                           

ПРИЗНАВА ОБВ. С.А.К.роден на ***г. в ***, живущ ***, б., българско гражданство, разведен, средно специално образование, работи като ***, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 23.09.2015г. в гр. Пловдив не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие – Заповед за защита от дата 18.06.2015г. на ПРС по гр. д. № 5760/2015г. по описа на същия съд, с която се задължава С.А.К. да се въздържа от извършването на домашно насилие спрямо Д. П. П.-К. с ЕГН ********** и Н. Н. Б. с ЕГН **********, както и забранява на С.А.К. да приближава жилището, което обитават Д. П. П.-К. с ЕГН *********** и сина й Н. Н. Б. с ЕГН ********** на адрес ***, местоработата на първата - *** на адрес ***, ***, ***, както и училището в което учи вторият молител - ***, както и местата за социални контакти и отдих за срок от 18 месеца, считано от дата 15.09.2015г., когато е издадена заповедта, като е приближил жилището, което обитават Д. П. П.-К. с ЕГН *********** и сина й Н. Н. Б. с ЕГН ********** на адрес *** – престъпление по чл. 296, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1000 лева.

 

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.