АНД 6063/2016 - Решение - 19-10-2016

Решение по Наказателно дело 6063/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1645                                 19.10.2016г.                 гр. ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД          ХХІV наказателен състав

На деветнадесети октомври  две хиляди и шестнадесета год.

В публично заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД  № 6063 по описа за 2016 година

 

                                               Р Е Ш И:

                           

ПРИЗНАВА ОБВ. Н.А.Д. родена на ***г***, живуща ***, б., българска гражданка, висше образование, работеща, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА за това, че на 24.02.2016г. в гр. Пловдив, на бул. „България”, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди Ку5” с рег. № ***, е нарушила правилата за движение, а именно:

Чл. 5, ал.1, т.1 от ЗДвП – „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;

Чл. 20, ал.2 от ЗДвП – „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”;

Чл. 21, ал.1 от ЗДвП – „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч: за пътно превозно средство от категория „В” в населено място 50 км/ч.”;

Чл. 23, ал.1 от ЗДвП – „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи на такова разстояние от движещото се пред него друго превозно средство, че да може да избегне удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко”,

при което по непредпазливост е причинила средна телесна повреда на Е. И. Г., ЕГН **********, изразяваща се в счупване на страничните израстъци на шести и седми шийни прешлени, довело до трайно затрудняване движението на врата – престъпление по чл. 343, ал.1, буква „Б”, предл. ІІ-ро вр. чл. 342, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78 А ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като й налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1500 лева.

 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда обв. Н.А.Д. (със снета по делото самоличност) да заплати сумата от 470,84 лева по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на Държавата във връзка с направени разходи по делото.

        

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.