АНД 6062/2016 - Решение - 21-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    1654                              21.10.2016 г.                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХV наказателен състав

На Двадесет и първи октомври                                                    2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ВАСИЛ ЯНЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 6062 по описа 2016 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Я.Т.Д. – роден на ***г***, ..., български гражданин, неосъждан, със средно образование, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 21.10.2013г. в град Пловдив е потвърдил неистини, че свидетелството му за управление на МПС е изгубено в писмена декларация по чл. 17 ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, който по силата на закона чл. 160 ал. 1 от Закона за движение по пътищата се дава пред орган на властта – Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР град Пловдив за удостоверяване истинността на някои обстоятелства – престъпление по чл. 313 ал. 1 от НК, като на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 313 ал. 1 от НК вр. чл.78А ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Я.Т.Д. да заплати по сметка на ОД на МВР град Пловдив сумата от 90,00 лева, представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.