АНД 6037/2016 - Решение - 29-09-2016

Р Е Ш Е Н И Е

                   Р Е Ш Е Н И Е

 

N 1521          29.09.2016   година         град ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХVІІІ наказателен състав

На двадесет и девети септември   две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                    

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова  

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД 6037 по описа на 2016 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА на нарушителя Р.Б.П. – роден на ******, б., български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН:  **********  административно наказание - ГЛОБА в размер на 200,00 /двеста/ лева за извършено на 29.09.2016г. в гр. Пловдив дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ, изразяващо се в употреба на неприлични изрази на публично място пред повече хора и в оскърбително отношение и държане към органите на реда, с което са нарушени обществения ред и спокойствие. 

 

Решението подлежи на обжалване в 24- часов срок от постановяването му пред Пловдивски окръжен съд.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ